Lokalizacja:
Samsonów, gmina Zagnańsk, woj. świętokrzyskie GPS: 50.991178°N, 20.614364°E


Informacje praktyczne:

  • czas zwiedzania - koło 0,5h
  • parking - przy obiekcie, bezpłatny
  • wstęp na teren obiektu - bezpłatny

 

Opis:(za tablicą informacyjną)

"Tradycje przemysłowe Samsonowa są bardzo dawne. W roku 1598 powstał tu pierwszy w Polsce wielki piec typu bergamowskiego. Konstruktorem pieca był specjalista z Włoch Hieronim Caccio. W latach 1642 - 44 nastąpiła przebudowa pieca i uzyskano pierwszą płynną surówkę.

Obecna huta powstała z inicjatywy Stanisława Staszica w latach 1818- 1823. Na przestrzeni kolejnych lat była rozbudowywana i przebudowywana. W latach 1821 - 22 wybudowano blok wielkiego pieca, wieżę wyciągową, halę maszyn, halę odlewniczą przy wielkim piecu. W 1829 roku w ramach ulepszeń technicznych zainstalowano miech cylindryczny poruszany kołem wodnym i maszyną parową. Skrzydła boczne północne i południowe wybudowano około 1835 ro ku.

W latach 18441 1848 i 1866 miały miejsce poważne pożary obiektu. Ostatni z nich spowodował, iż Huta popadła w ruinę i została zamknięta.

Huta "Józef" pracowała głównie na potrzeby wojska. Prócz tego wytwarzano w niej szereg elementów budowlanych i ozdobnych.

W roku 1967 zespół zakładu wielkopiecowego "Huta Józef" został wpisany do rejestru zabytków.

W latach 1981 - 1983 ocalała część zabudowań hutniczych została zabezpieczona w formie trwałej "ruiny" i udostępniona do zwiedzania."

Na terenie huty znajduje się krzyż upamiętniający Ofiary II Wojny Światowej. Na fundamencie wyryto napis:

"DZIŚ HOŁD POLEGŁYM SKŁADAMY, KTÓRZY ZGINĘLI W LATACH 1939 - 1945 NA WSCHODZI I ZACHODZIE.

BÓG! HONOR! OJCZYZNA!"

  

Galeria - Huta "Józef" w Samsonowie

 

samsonow huta jozef 01

samsonow huta jozef 02

samsonow huta jozef 03

samsonow huta jozef 04

Wielki piec.

samsonow huta jozef 05

Wieża gitchociągowa i wielki piec.

samsonow huta jozef 06

samsonow huta jozef 07

samsonow huta jozef 08

samsonow huta jozef 09

samsonow huta jozef 10

samsonow huta jozef 11

Modelarnia i suszarnia.

samsonow huta jozef 12

samsonow huta jozef 13

Emaliernia.

samsonow huta jozef 14

Kanał wodny górny.

samsonow huta jozef 15

samsonow huta jozef 16

Krzyż upamiętniający poległych podczas II W.Ś.

1500 Pozostało znaków