Lokalizacja:
Chęciny, Franciszkańska 10, gmina Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie. GPS: 50.802653°N, 20.460880°E

internet: checiny.franciszkanie.pl

Klasztor Franciszkanów p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Chęcinach został zbudowany w drugiej połowie XIV wieku z fundacji króla Kazimierza III Wielkiego. Kościół klasztorny p.w. Wniebowzięcia NMP został zbudowany z kamienia w stylu gotyckim. Świątynia ma jedną nawę ze sklepieniem kolebkowym krzyżówym podobnie jak przyległe prezbiterium.

W 1465 roku klasztor wraz z miastem uległ zniszczeniu w pożarze. W latach 1581-1603 klasztor był zajęty przez zbór ariański braci polskich. W tym czasie świątynia została poważnie zniszczona. Odbudowy podjął się w 1605 roku starosta chęciński Stanisław Branicki, przy okazji dobudowując do krużganków klasztornych kaplicę św. Leonarda. Dziedziniec klasztoru został otoczony budynkami oraz XVII wiecznym murem kamiennym. W roku 1657 roku klasztor został ponownie zniszczony przez wojska księcia siedmiogrodzkiego Franciszka Rakoczego, Bogdana Chmielnickiego i króla szwedzkiego Karola Gustawa. Ponowna odbudowa klasztoru nastąpiła w roku 1668. 

W 1817 roku, w wyniku kasaty cara Aleksandra I, klasztor został przekształcony w więzienie guberni kieleckiej, i tę funkcję pełnił przez kolejne 110 lat. Po roku 1927 klasztor był w rękach państwa i służył jako siedziba sądu grodzkiego i szkoły kamieniarstwa.

W czasie II WŚ w klasztorze stacjonowały wojska niemieckie. Po wojnie w klasztorze funkcjonowały zakłady mięsne, łaźnia miejska. W latach 68-72 władze państwowe odbudowały klasztor, przy okazji usuwając resztki przedmiotów sakralnych. Zniszczono ołtarze, a z budynków usunięto krzyże. W kościele urządzono restaurację a w krużgankach hotel. W budynkach przy dziedzińcu mieściło się schronisko PTTK. Mimo licznych protestów katolickich środowisk stan ten trwał do 1991 roku, kiedy decyzją rządowej komisji klasztor wrócił do rąk prawowitych właścicieli, zakonu Franciszkanów. Przez następne lata trwały prace nad przywróceniem klasztorowi charakteru sakralnego. 

 

Galeria - Klasztor Franciszkanów w Chęcinach

checiny klasztor franciszkanow 01

Kamienny mur i zabudowania z XVII wieku.

checiny klasztor franciszkanow 02

checiny klasztor franciszkanow 03

Brama główna.

checiny klasztor franciszkanow 04

checiny klasztor franciszkanow 05

Budynek klasztorny z przylegającym kościołem.

checiny klasztor franciszkanow 06

Ornament na jednym z budynków klasztornych.

checiny klasztor franciszkanow 07

Kaplica św. Leonarda.

checiny klasztor franciszkanow 08

checiny klasztor franciszkanow 09

checiny klasztor franciszkanow 10

Kopuła kaplicy św. Leonarda.

checiny klasztor franciszkanow 11

Kościół od strony prezbiterium.

checiny klasztor franciszkanow 12

checiny klasztor franciszkanow 13

Gotyckie przypory podtrzymujące ściany i sklepienie.

checiny klasztor franciszkanow 14

checiny klasztor franciszkanow 15

checiny klasztor franciszkanow 16

Resztki dawnych polichromii.

checiny klasztor franciszkanow 17

Prezbiterium z ołtarzem posoborowym.

checiny klasztor franciszkanow 18

checiny klasztor franciszkanow 19

Krużganki klasztorne.

checiny klasztor franciszkanow 20

Dziedziniec wewnętrzny.

checiny klasztor franciszkanow 21

Kaplica św. Leonarda.

checiny klasztor franciszkanow 22

checiny klasztor franciszkanow 23

Zabudowania klasztorne.

checiny klasztor franciszkanow 24

Bratki chęcińsko-franciszkańskie.

checiny klasztor franciszkanow 25

 

 

1500 Pozostało znaków