Lokalizacja:
Zabrze, ul. 3 Maja 93, gmina Zabrze, powiat zabrzański, woj. śląskie GPS: 50.289484°N, 18.791982°E

internet: kopalniaguido.pl/

Kopalnia Guido jest częścią Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu. Dziś nieczynna i udostępniona do zwiedzania, pełni też rolę kopalni doświadczalnej i badawczej. Historia kopalni według tablicy informacyjnej przebiegała następująco:

 • 1855 r. - Uzyskanie nadania pola górniczego "Guido" i rozpoczęcie drążenia szybu "Barbara" przez właściciela obszaru hrabiego Gwidona von Donnersmarck
 • 1856 r. - Rozpoczęcie eksploatacji węgla na poziomie 97 m szybu "Concordia"
 • 1870 r. - Rozpoczęcie głębienia nowego szybu "Kolejowego"
 • 1872 r. - Zakończenie głębienia szybu i rozpoczęcie eksploatacji węgla szybem "Kolejowym". Wybudowanie przy szybie kotłowni, sortowni oraz bocznicy kolejowej.
 • 1884 r. - Uruchomienie na poziomie 170 i 230 m czterech pomp odwadniających.
 • 1885 r. - Wydobycie rekordowej w historii kopalni ilości węgla 313 tys. ton.
 • 1887 r. - Sprzedanie przez hrabiego Gwidona von Donnersmarcka kopalni "Guido" Skarbowi Pruskiemu.
 • 1888 r. - Wybudowanie na szybie "Kolejowy" nowej maszyny wyciągowej, nadszybia i wieży szybowej.
 • 1890 r. - Pogłębienie szybu "Kolejowy" do głębokości 320 m.
 • 1906 r. - Szyb "Guido" otrzymuje wentylator elektryczny o wydajności 1855 m/min.
 • 1929 r. - Kopalnia "Guido" staje się jednostką pomocniczą, wydobycie węgla kierowane jest do kopalni "Makoszowy".
 • 1945 r. - Przyłączenie kopalni "Guido" do kopalni "Makoszowy".
 • 1967 r. - Utworzenie z dawnej kopalni "Guido" kopalni Doświadczalnej Węgla Kamiennego M-300.
 • 1980 r. - Zasypanie szybu "Guido".
 • 1982 r. - Uruchomienie w starych wyrobiskach K.D.W.K. M-300 Skansenu Podziemnego "Guido".
 • 1987 r. - Wpisanie skansenu do rejestru zabytków województwa katowickiego.
 • 1990 r. - Przekazanie Skansenu Podziemnego "Guido" dla zwiedzających.

 

 

Galeria - Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu - Kopalnia Guido

 kopalnia guido 01

kopalnia guido 02

kopalnia guido 03

kopalnia guido 04

kopalnia guido 05

kopalnia guido 06

kopalnia guido 07

kopalnia guido 08

kopalnia guido 09

kopalnia guido 10

kopalnia guido 11

kopalnia guido 12

kopalnia guido 13

kopalnia guido 14

kopalnia guido 15

kopalnia guido 16

kopalnia guido 17

kopalnia guido 18

kopalnia guido 19

kopalnia guido 20

kopalnia guido 21

kopalnia guido 22

kopalnia guido 23

kopalnia guido 24

kopalnia guido 25

kopalnia guido 26

kopalnia guido 27

kopalnia guido 28

kopalnia guido 29

kopalnia guido 30

kopalnia guido 31

kopalnia guido 32

kopalnia guido 33

 

1500 Pozostało znaków