Pliszka Siwa (Motacilla Alba) należy do rodziny pliszkowatych z rzędu wróblowych.

Zamieszkuje Euroazję aż po Pacyfik, Alaskę i Afrykę Północną. Jest ptakiem wędrownym. W Polsce przebywa od marca do października, choć pojedyńcze osobniki można zaobserwować również w miesiącach zimowych. Pliszka siwa zamieszkuje w pobliżu siedzib ludzkich, tereny ruderalne oraz brzegi zbiorników wodnych. W okresie migracji łączy się w małe stada, ale w okresie lęgowym są gatunkiem silnie terytorialnym. 

Wiosną samce mają czarne ciemię, kark i śliniak. Boki głowy, czoło oraz spód ciała są białe. U samic czarne plamy są mniejsze i mniej wyraziste. W szacie spoczynkowej głowa jest jasna. Przez cały rok grzbiet jest siwy a pióra skrzydeł czarne z białymi brzegami.

Pliszka siwa osiąga długość 18-20 cm, rozpiętość skrzydeł 25-30 cm, i masę ciała 17-25 g.

Ptaki wyprowadzają dwa lęgi w sezonie. Jaja składają od kwietnia w ilości od 4 do 6. Wysiadują je oba ptaki, a młode uzyskują zdolność do lotu po około 2 tygodniach.

Ptaki żywią się owadami, pająkami, nasionami oraz zielonymi częściami roślin.

Pliszka siwa jest gatunkiem objętym na terenie Polski ochroną ścisłą.

 

Galeria - Pliszka Siwa (Motacilla Alba)

pliszka siwa motacilla alba 01

pliszka siwa motacilla alba 02

pliszka siwa motacilla alba 03

pliszka siwa motacilla alba 04

pliszka siwa motacilla alba 05

pliszka siwa motacilla alba 06

pliszka siwa motacilla alba 07

 

 

 

 

1500 Pozostało znaków