Lokalizacja:
Gmina Zagnańsk, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie GPS: 50.969748°N, 20.689125°E

Rezerwat przyrody Zachełmie został ustanowiony w 2010 roku na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie zajmuje powierzchnię 4,6 ha. Wyrobisko o wymiarach około 500 na 200 metrów i głębokości dochodzącej do 20 metrów, zlokalizowane jest na zachodnim zboczu góry Chełmowej. Od XVII wieku wydobywano w nim dolomit, z którego zbudowano m.in. miejscowy kościół. W latach międzywojennych wydobywano również niewielki ilości tlenku żelaza. Po II wojnie światowej kamieniołom znacjonalizowano i poddano intensywnej eksploatacji. Wysokiej jakości dolomit przerabiano głównie na kruszywo drogowe i kolejowe. W roku 1978 kamieniołom został zamknięty, gdyż stanowił zagrożenie dla linii kolejowej, pobliskiego kościoła oraz ujęcia wód podziemnych w Zagnańsku.

Kamieniołom kryje liczne ciekawostki geologiczne, np. odsłonięcie geologiczne niezgodnego kontaktu kątowego skał dewońskich z młodszymi z okresu permu i triasu.  Kolejną ciekawostką geologiczną są szczeliny z wysychania, czyli wieloboczne kształty powstałe podczas wysychania osadów dennych pod wpływem promieni słonecznych. Rezerwat zyskał światowy rozgłos po odkryciu przez polskich naukowców skamieniałości i śladów stóp najstarszych na świecie czworonożnych kręgowców tetrapodów, które 395 mln lat temu po raz pierwszy wyszły na suchy ląd. 

Wokół kamieniołomu biegnie ścieżka, z której możemy podziwiać rezerwat z wyższej perspektywy. Na wschodnim krańcu kamieniołomu znajduje się dobry punkt widokowy na kamieniołom i najbliższą okolicę. Z tego punktu biegnie ścieżka na górę Chełmową 399 m n.p.m. 

 

 

Galeria - Rezerwat Zachełmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

Odsłonięcie geologiczne niezgodnego kontaktu kątowego skał dewońskich z młodszymi z okresu permu i triasu.

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

Szczeliny z wysychania czyli wieloboczne kształy powstałe podczas wysychania osadów dennych pod wpływem promieni słonecznych.

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

Ślady stóp najstarszych na świecie kręgowców - tetrapodów, które 395 mln lat temu po raz pierwszy wyszły na suchy ląd.

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

Góra Chełmowa 399 m n.p.m.

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

rezerwat zachelmie

Kościół p.w. świętych Rozalii i Marcina.

 

1500 Pozostało znaków