Lokalizacja:
Gmina Chęciny, powiat kielecki, woj. świętokrzyskie GPS: 50.846266°N, 20.361108°E

 

Rezerwat przyrody nieożywionej Góra Miedzianka rozciąga się na masywie Góry Miedzianki, leżącej na zachodnim krańcu Pasma Chęcińskiego Gór Świętokrzyskich. Rezerwat znajduje się na terenie Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego i zajmuje powierzchnię 26,39 ha. Utworzony w 1958 roku, rezerwat o charakterze częściowym, ma za zadanie chronić rzadko spotykane minerały kruszcowe, rośliny i zwierzęta oraz zachowanie śladów dawnych prac górniczych.  Na terenie rezerwatu znajdują się dwa nieczynne kamieniołomy oraz teren działającej od XIV wieku kopalni miedzi. Jaskinie, sztolnie oraz wyrobiska są schronieniem dla kilku gatunków nietoperzy. 

Przez teren rezerwatu przebiega zółty szlak pieszy Wierna Rzeka - Chęciny. 

 

Galeria - Rezerwat Góra Miedzianka.

rezerwat gora miedzianka

Widok od strony południowej.

 

rezerwat gora miedzianka

Od zachodu.

 

rezerwat gora miedzianka

Strome podejście od strony zachodniej.

 

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

Podejście od strony północnej. Sztolnia.

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

Widok w stronę południowo-wschodnią. Na horyzoncie zamek w Chęcinach.

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

Widok na północ. Od lewej (prawdopodobnie) Góra Dobrzeszowska, Perzowa, Siniewska i Barania.

rezerwat gora miedzianka

Cementownia w Małogoszczu.

rezerwat gora miedzianka

Widok na wschód.

rezerwat gora miedzianka

Widok na zachód - Góra Milechowska.

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

Widok na zachód ze wschodniego wierzchołka.

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

Jaskinia na zachodnim zboczu.

rezerwat gora miedzianka

rezerwat gora miedzianka

 

Kilka zdjęć wiosennych.

rezerwat gora miedzianka 27

rezerwat gora miedzianka 28

rezerwat gora miedzianka 29

rezerwat gora miedzianka 30

rezerwat gora miedzianka 31

rezerwat gora miedzianka 32

rezerwat gora miedzianka 33

1500 Pozostało znaków