rezerwaty przyrody

 • Rezerwat Skalny Ślichowice

  kielce rezerwat slichowicePierwszy rezerwat geologiczny w Polsce, utworzony w 1952 roku, wcześniej w 1949 roku na zachodniej ścianie wschodniego wyrobiska utworzono pomnik przyrody nieożywionej. Rezerwat o powierzchni 0,55 ha obejmuje skalną listwę oddzielającą dwa wyrobiska, w których eksploatowano wapienie i margle dewonu górnego. Rezerwat utworzono w celu ochrony fragmentu profilu skał górnodewońskich z modelowym przykładem fałdów tektonicznych będących efektem ruchów górotwórczych,

 • Rezerwat Skałki Piekło pod Niekłaniem

  Skałki Piekło pod NiekłaniemRezerwat został utworzony w 1959 roku. Zajmuje powierzchnię ponad 6 ha i ciągnie się na długości około 1 km. Skałki dochodzą do 8 m wysokości. Przedmiotem ochrony są formy skalne powstałe w wyniku erozji. Rezerwat jest świetnym miejscem na niedzielny, poobiedni spacer. Droga przez las jest łatwa i prosta oraz urozmaicona tablicami edukacyjnymi.

 • Rezerwat Sufraganiec

  rezerwat gora miedziankaRezerwat przyrody Sufraganiec znajduje się na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zajmuje powierzchnię 17,3 ha. Został powołany w 1961 roku decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Przedmiotem ochrony jest las mieszany z roślinnością charakterystyczną dla Gór Świętokrzyskich. Przez rezerwat przepływa potok Sufragańczyk, którego koryto wije się między drzewami i pagórkami, tworząc...

 • Rezerwat Wietrznia

  rezerwat wietrzniaRezerwat przyrody Wietrznia został utworzony rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 4 listopada 1999 roku. Rezerwat nosi imię geologa Zbigniewa Rubinowskiego, wieloletniego badacza Gór Świętokrzyskich. Celem ochrony są wyrobiska odsłaniające profile wapieni dewońskich, które są stanowiskiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości fauny dewońskiej...

 • Rezerwat Zachełmie

  rezerwat gora miedziankaRezerwat przyrody Zachełmie został ustanowiony w 2010 roku na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie zajmuje powierzchnię 4,6 ha. Wyrobisko o wymiarach około 500 na 200 metrów i głębokości dochodzącej do 20 metrów, zlokalizowane jest na zachodnim zboczu góry Chełmowej. Od XVII wieku wydobywano w nim dolomit, z którego zbudowano m.in. miejscowy kościół. W latach międzywojennych wydobywano również niewielki ilości tlenku żelaza. Po II wojnie światowej kamieniołom znacjonalizowano...

 • Skały pod Adamowem

  Rezerwat Skały pod AdamowemRezerwat Skały pod Adamowem jest rezerwatem przyrody nieożywionej, utworzonym w 1995 roku. Obiektem ochrony są skałki zbudowane z piaskowców dolnotriasowych. Rezerwat zajmuje powierzchnię prawie 9 hektarów i rozciąga się na długości około 800 metrów. Teren rezerwatu porasta las mieszany z udziałem dębu, sosny i świerku. Las jest pozostałością po Puszczy Iłżeckiej.

 • Skały w Krynkach

  Rezerwat Skały w KrynkachStatus rezerwatu otrzymał fragment lasu o powierzchni 25,1 ha na stoku Doliny Kamiennej, w pobliżu Zalewu Brodzkiego na południe od miejscowości Krynki Małe.

  Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych, monumentalnych bloków piaskowca dolnotriasowego.

Strona 2 z 2