Jan Kosiński

  • Grób Mariana Cieśli ps. "Mietek"

    grob marian ciesla mietek 01

    Marian Cieśla ps "Mietek" - żołnierz Armii Krajowej ze zgrupowania "Ponury", z oddziału ochrony radiostacji dalekiego zasięgu p.por. Jana Kosińskiego Inspektora "Jacka", poległ 28 października 1943 r. podczas III obławy prowadzonej przez Niemców przeciwko oddziałom por. Jana Piwnika.

  • Pomnik Żołnierzy z oddz. Inspektora "Jacka" poległych w obronie radiostacji

    pomnik grupy insp jacka 02

    Żołnierze  Armii Krajowej z oddziału p.por. Jana Kosińskiego Inspektora "Jacka", polegli na Wykusie 28.X.1943 roku w obronie radiostacji dalekiego zasięgu - łączności Polski z zachodem.