gmina Zagnańsk

 • Dąb Bartek

  Dąb BartekDąb Bartek jest Pomnikiem Przyrody Ożywionej. Jest to dąb szypułkowy (Quercus robur L.). Wiek drzewa szacuje się na 700 do 1000 lat.
  Wymiary:
  - Wysokość                             - 30 m
  - Średnica na wysokości 1,3 m   - 3,14 m
  - Obwód pnia przy ziemi          - 13,4 m
  - Obwód na wysokości 1,3 m   - 9,85 m

 • Kołomań - Pomnik Żołnierzy A.K.

  Pomnik żołnierzy AK w Kołomaniu"CZEŚĆ I CHWAŁA PARTYZANTOM "AK" POLEGŁYM W WALCE Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM W DNIU 29 VI 1944 R

  SPOŁECZEŃSTWO KIELECCZYZNY

  KOŁOMAŃ - LIPIEC - 1967" 

 • Rezerwat Barcza

  rezerwat Barcza

  Rezerwat Przyrody Barcza został utworzony w 1984 roku zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Zajmuje powierzchnię 14,68 hektara i położony jest na południowo-zachodnim zboczu góry Barcza.

  Celem ochrony jest zachowanie odsłonięć skał dolnodewońskich na terenie Gór Świętokrzyskich.

 • Rezerwat Zachełmie

  rezerwat gora miedziankaRezerwat przyrody Zachełmie został ustanowiony w 2010 roku na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie zajmuje powierzchnię 4,6 ha. Wyrobisko o wymiarach około 500 na 200 metrów i głębokości dochodzącej do 20 metrów, zlokalizowane jest na zachodnim zboczu góry Chełmowej. Od XVII wieku wydobywano w nim dolomit, z którego zbudowano m.in. miejscowy kościół. W latach międzywojennych wydobywano również niewielki ilości tlenku żelaza. Po II wojnie światowej kamieniołom znacjonalizowano...

 • Samsonów - Drogowskaz

  samsonow drogowskazKamienny obelisk o wysokości około 3 metrów został wykuty w piaskowcu tumliskim i ustawiony prawdopodobnie w XVIII wieku. Nieznana jest dokładnie jego funkcja, ale przypuszcza się, że pełnił rolę drogowskazu lub słupa granicznego. Obelisk nazywany jest również kapliczką, ale prawdopodobnie nie pełnił takiej funkcji początkowo. Nie ma na nim znaków czy zdobień...

 • Samsonów - Pomnik ofiar 1939-45 gminy Samsonów

  Samsonów pomnik ofiar 1939-45"PAMIĘCI! POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH W LATACH 1939 - 1945 W WALKACH Z HITLEROWSKIM NAJEŹDCOM Z TERENU B. GMINY SAMSONÓW POW. KIELCE

  SPOŁECZEŃSTWO"

   

 • Samsonów - ruiny Huty "Józef"

  Samsonów Huta JózefTradycje przemysłowe Samsonowa są bardzo dawne. W roku 1598 powstał tu pierwszy w Polsce wielki piec typu bergamowskiego. Konstruktorem pieca był specjalista z Włoch Hieronim Caccio. W latach 1642 - 44 nastąpiła przebudowa pieca i uzyskano pierwszą płynną surówkę.

   

 • Zachełmie - Odsłonięcie Geologiczne

  rezerwat gora miedziankaPomnik przyrody nieożywionej "Odsłonięcie Geologiczne" został ustanowiony w 1987 roku w celu ochrony zjawiska niezgodności kątowo-erozyjnej występującej na filarze skalnym o szerokości około 50 m w jednej z północnych ścian wyrobiska. Szare dolomity z okresu środkowego dewonu (sprzed 395 mln lat), sfałdowane pod kątem 45 stopni przez ruchy górotwórcze wypiętrzające Góry Świętokrzyskie, stykają się z poziomymi czerwonymi piaskowcami...