gmina Miedziana Góra

 • Bobrza - ruiny Zakładu Wielkopiecowego

  Bobrza Zakład WielkopiecowyZakład Wielkopiecowy w Bobrzy był częścią planu Stanisława Staszica, uprzemysłowienia Królestwa Polskiego. Zakład miał powstać nieopodal pierwszego wielkiego pieca w Polsce, powstałego w 1598 roku. Zakład w Bobrzy został zaprojektowany w latach 1826-27 przez Fryderyka Lampe, profesora Szkoły Akademiczno Górniczej w Kielcach. Projekt przewidywał wybudowanie pięciu wielkich pieców ustawionych szeregowo, które miały osiągnąć wysokość 18 metrów.

   

 • Góra Ciosowa

  gora ciosowa 03Pomnik przyrody nieożywionej Góra Ciosowa został ustanowiony w 1987 roku zarządzeniem Wojewody Kieleckiego. Przedmiotem ochrony jest odsłonięcie geologiczne dolnotriasowych, czerwonych piaskowców pozostałe po nieczynnym kamieniołomie. Odsłonięcie ma formę ściany skalnej o wysokości dochodzącej do 20 m i długości około 70 m. Odsłonięcie prezentuje wielkoskalowe warstwowanie przekątne piaskowców, które wraz z innymi interesującymi strukturami sedymentacyjnymi... 

 • Rezerwat Sufraganiec

  rezerwat gora miedziankaRezerwat przyrody Sufraganiec znajduje się na terenie Podkieleckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i zajmuje powierzchnię 17,3 ha. Został powołany w 1961 roku decyzją Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Przedmiotem ochrony jest las mieszany z roślinnością charakterystyczną dla Gór Świętokrzyskich. Przez rezerwat przepływa potok Sufragańczyk, którego koryto wije się między drzewami i pagórkami, tworząc...