Geopark Kielce

 • Kielce - Centrum Geoedukacji

  kielce centrum geoedukacjiCentrum Geoedukacji jest jedną z atrakcji Świętokrzyskiego Szlaku Archeo-Geologicznego. Placówka należąca go Geoparku Kielce zlokalizowana jest po wschodniej stronie rezerwatu Wietrznia. Misją Centrum jest przekazywanie wiedzy z zakresu geologii i geografii w przystępny i atrakcyjny sposób. Tradycyjna forma wystawy przeplata się z nowoczesnymi narzędziami multimedialnymi...

 • Kielce - Ogród Botaniczny

  kielce ogrod botanicznyOgród Botaniczny w Kielcach jest częścią Geoparku Kielce, w którego składzie znajdują się jeszcze Rezerwat Kadzielnia, Rezerwat Ślichowice oraz Rezerwat Wietrznia z Centrum Geoedukacji.Ogród położony jest na południowo-wschodnim zboczu góry Karczówki w pobliżu Chęcińsko-Kieleckiego Parku Krajobrazowego...

 • Rezerwat Kadzielnia w Kielcach

  Rezerwat KadzielniaKadzielnia stanowi główne ogniwo Pasma Kadzielniańskiego. w skład którego wchodzą jeszcze Dalnia, Grabina, Karczówka, Góra Cmentarna, Psie Górki i Wietrznia. Ochroną prawną objęto monolit skalny, zwany "Skałką Geologów". W roku 1962 został utworzony rezerwat o powierzchni 0,6 ha. chroniący głównie występujące tu zjawiska krasu kopalnego, które należą do najpiekniejszych w Polsce.

 • Rezerwat Skalny Ślichowice

  kielce rezerwat slichowicePierwszy rezerwat geologiczny w Polsce, utworzony w 1952 roku, wcześniej w 1949 roku na zachodniej ścianie wschodniego wyrobiska utworzono pomnik przyrody nieożywionej. Rezerwat o powierzchni 0,55 ha obejmuje skalną listwę oddzielającą dwa wyrobiska, w których eksploatowano wapienie i margle dewonu górnego. Rezerwat utworzono w celu ochrony fragmentu profilu skał górnodewońskich z modelowym przykładem fałdów tektonicznych będących efektem ruchów górotwórczych,

 • Rezerwat Wietrznia

  rezerwat wietrzniaRezerwat przyrody Wietrznia został utworzony rozporządzeniem Wojewody Świętokrzyskiego w dniu 4 listopada 1999 roku. Rezerwat nosi imię geologa Zbigniewa Rubinowskiego, wieloletniego badacza Gór Świętokrzyskich. Celem ochrony są wyrobiska odsłaniające profile wapieni dewońskich, które są stanowiskiem niezwykle bogatych i dobrze zachowanych skamieniałości fauny dewońskiej...

 • Rezerwat Zachełmie

  rezerwat gora miedziankaRezerwat przyrody Zachełmie został ustanowiony w 2010 roku na terenie dawnego kamieniołomu, gdzie zajmuje powierzchnię 4,6 ha. Wyrobisko o wymiarach około 500 na 200 metrów i głębokości dochodzącej do 20 metrów, zlokalizowane jest na zachodnim zboczu góry Chełmowej. Od XVII wieku wydobywano w nim dolomit, z którego zbudowano m.in. miejscowy kościół. W latach międzywojennych wydobywano również niewielki ilości tlenku żelaza. Po II wojnie światowej kamieniołom znacjonalizowano...

 • Zachełmie - Odsłonięcie Geologiczne

  rezerwat gora miedziankaPomnik przyrody nieożywionej "Odsłonięcie Geologiczne" został ustanowiony w 1987 roku w celu ochrony zjawiska niezgodności kątowo-erozyjnej występującej na filarze skalnym o szerokości około 50 m w jednej z północnych ścian wyrobiska. Szare dolomity z okresu środkowego dewonu (sprzed 395 mln lat), sfałdowane pod kątem 45 stopni przez ruchy górotwórcze wypiętrzające Góry Świętokrzyskie, stykają się z poziomymi czerwonymi piaskowcami...